Milyonlarca kişinin merak ettiği ve araştırdığı faizlerle ilgili son dakika kararı geldi. Konu ile ilgili olarak aktarılan detaylara göre, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla faizler resmen değişti.

Vatan Gazetesi’nde yer alan habere göre, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda gecikme faizi artırıldı. Konu ile ilgili olarak aktarılan son dakika bilgilerine göre, devletin alacaklarına uyguladığı gecikme faizi olan ve daha önce yıllık yüzde 15 şeklinde belirlenen tecil faizi bugünden itibaren yüzde 24’e çıktı.

Aktarılan son dakika bilgisine göre, bugünkü Resmi Gazete’te yer alan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı aylık yüzde 1,6’dan yüzde 2,5’e yükseltildi. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararla ilgili detaylar…

Faizlerle ilgili son dakika kararı geldi! Oranlar resmen değişti!

Milyonlarca kişinin merak ettiği ve araştırdığı faizlerde değişikliğe gidildi. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık yüzde 15 olan tecil faiz oranı yıllık yüzde 24’e çıkartıldı.

Aktarılan son dakika bilgisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ edilen karara göre, yıllık yüzde 15 olarak uygulanan tecil faizi oranının bugünden tarihinden itibaren yıllık olarak yüzde 24 şeklinde belirlendiği aktarıldı.

Yine aktarılan detaylara göre, tebliğ tarihinden önce gerçekleştirilen müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacakları ile bu tarihten önce tecil edilen ve şartlara uygun şekilde ödenen alacaklarda müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacak.

Faizlerle ilgili son dakika kararı geldi! Oranlar resmen değişti!

YÜZDE 24 FAİZ ORANI MI UYGULANACAK?

Aktarılan son dakika bilgisine göre, aynı şekilde, tebliğin yayım tarihinden önce tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ve yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması durumunda şu ana kadar eski tecil faizi oranı yüzde 15, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına da yüzde 24 tecil faizi oranı uygulanmış olacak.

Yine diğer bir taraftan, ilgili kanuna göre tecil edilen alacaklar için hesaplanmış olan tecil faizi oranı da söz konusu bu tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınacak ve o şekilde tespit edilecek.