Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/haberstand.com/public_html/wp-content/themes/haber/header.php on line 111

Kur’an’daki bebek isimleri ve anlamları

  • 14 Haziran 2018
  • 2.663 kez görüntülendi.
Kur’an’daki bebek isimleri ve anlamları
Konu Altı

Kur’an’da geçen bebek isimleri ve anlamları5 gün önce

Yeni doğmuş ya da doğacak çocuğunuza ad düşünüyorsanız, Kur’an-ı Kerim’de geçen isimlere göz atabilirsiniz. Yüksek Topuklar ekibi olarak sizler için, Kur’an’da geçen bebek isimleri ve anlamlarını listeledik. Hususi haberimizi derhal okumaya başlayın!

ACAR- Cesur, becerikli.

ACER- Hz.İsmail’in annesi.

AFRA- Ayın on üçüncü gecesi. Ak toprak. Afra binti Ubeyde: Sahabe hanımlardan.

AHSEN- Daha güzel, fazla güzel, en güzel. (Kız ve erkek ismi)

AKAY- Dolunay.

ALGAN- Fetheden , alan

ALYADUA- Gökyüzünün yakarışı.

ARDA- Padişah yada kumandan asası. İşaret olarak yere dikilen çubuk. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki mühim bir kolu. Uygur yazılarında geçen fazla eski bir Türk adı. Sonra gelen.

AYŞIL- Ay gibi ışıl ışıl.

AZRA- Tekrar iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın.

BARAN- Yağmur.

BELİNAY- Cennette peygamber çiçeği

BENGİSU- Ebedilik, ölümsüzlük veren su.

BEREN- Güçlü, kuvvetli. Akıllı.

BERFİN- kardan yapılmış, tertemiz.

BERRA- Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. (Kız ve erkek ismi)

BERRE- Temizleyici.

BETÜL- Bakire. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. Ayrı kök salan fidan. Hz. Meryem’in lakabı. Hz. Muhammed (s.a.s)’in kızı Hz. Fatıma’nın lakabı.

BÜŞRA: Sevinç getiren haber.

BUĞLEM- Cenneti müjdeleyen melek.

BURAK- Hz. Muhammed’in (s.a.v) Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.

CEYLİN- Cennetin kapısı ve cennete açılan kapı.

DALAN- Birincisi Biçim. ikinci ince, narin, zarif.

DALYA- Yıldız çiçeği.

DİDAR- Yüz, çehre. Görme, görüşme. Görüş kuvveti. Aleni meydanda.

DİREM- Akça, para. Gümüş para.

DUHA- Kuşluk vakti. Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. (Kız ve erkek adı ismi)

EBRAR- Hayır sahipleri. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar.

ECHER- Son radde güzel kadın. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

ECİR- Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. Sevap. Aziz sevgili.

ECRİN- Allah’ın hediyesi.

EFGAN- Figan, ağlayıp inleme, feryat.

EFSA- Cennet ırmaklarından birinin adı. Sihirbaz.

ELYESA- Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber.

EMİN- Korkusuz kimse. Emniyette olan. İnanan, güvenen. İnanılır, güvenilir. Şüpheye düşmeyen, kesin olarak bilen. Emanet olarak yönetim edilen dairelerin başı. Hz. Muhammed “s.a.v” ve Cebrail’in adı.

EMİR- Bir kavmin, bir şehrin başı. Aka bir hanedana mensup kimse. Peygamberimizin soyundan gelen. Kumandan. Abbasi devletinde başkomutan. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

EMRE- Aşık, dost. Beylerbeyi. Aka erkek kardeş.

ENER- En yiğit, en kahraman kişi.

ENSAR- Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden. Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de fazla geçen kelimelerden birisi.

ERAY- Ay gibi parlak, pak erkek.

ERÇİN- Merdiven, basamak. (Kız ve erkek ismi)

ERVA- Fazla güzel genç. Son radde yürekli ve yiğit adam.

ERVA- Pak ahlaklı kız

ESLEM- Allah’a teslim olmak anlamında canım. (Kız ve erkek ismi)

ESREFUNNISA- Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu.

EYÜB- Sabırlı. Dönen, pişman olan, günahlarına tövbe eden. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip ödül ve ihsana ulaşmıştır.

EZGÜ- Makam, hava. (Kız ve erkek ismi)

EZRA- Pek fasih, sözü düzgün adam. Ak kulaklı kara at.

EZRAK- Mavi gözlü. Gök rengi saf ve pak su. (Kız ve erkek ismi)

FERMA- Emreden, buyuran. Amir. (Kız ve erkek ismi)

FEYZAN- Fazla bereketli, fazla verimli.

FÜSUN- Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

GİZEM- Giz karşılığı olarak kullanılan bir kelime.

GONCA- Henüz açılmamış gül, tomurcuk. Sevgilinin ağzı.

GÖĞEM- Kamu dilinde yeşile çalan mor. (Kız ve erkek ismi)

GÜRHAN- Hanlar hanı. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan.

GÜRKAN- Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

HÜMA- Devlet kuşu. Saadet, mutluluk.

İCLAL- Kudretli büyüklük.

İLTEBER- Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.

İREM- Cennet bahçesi. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. Savaş denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. (Kız ve erkek ismi)

İREM- Cennet.

KAAN- Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. Hakan, hükümdar.

KANSU- Çin’in şimal batısında mühim bir hudut kenti. Çin’de müslümanların en fazla bulunduğu eyalet.

KARİN- Yakın. Nail olan. Akraba komşu. Mabeynci.

KATRE- Damla. Damlayan şey.

KAYHAN- Sert, kuvvetli sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

KAYRA- Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da aka bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek.

KAYRAL- Kayrılan, himaye edilen.

KEREM- Cömertlik, soyluluk büyüklük.

KEVSER- Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su.

KORAY- İyice kor rengine gelen ay.

KORÇAN- Ateşli, canlı, hareketli.

KÜBRA- Aka olan Ekber’in müennesi. Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.

KUMRU- Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha ufak olan boz renkli kuş.

MARZIYE- Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış şahıs anlamındadır. Bunun öbür bir formu olan ad ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın.

MERİH- Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen.

MERT- Sözünün eri, sözünde duran.

MİNA- Liman.

MİRAY- Ayın ilk günleri.

NİSA- Kur’an-ı Kerim’in 4. suresi anlamı kadın.

OGÜN- Anımsanan belirli bir günde doğan. (Kız ve erkek ismi)

OĞUZ- Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. Genç, sağlam, güçlü. Anlayışı kıt, bön. Köylü. Tosun. Türk efsanelerinde geçen aka bir kahraman. Aka bir Türk boyu olarak kullanılır.

ONUR- Şeref, haysiyet, izzet-i nefs.

ORHUN- Orta Asya’da bir ırmak. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. Yüksek, ulu Hun anlamında.

OYTUN- Kutsal, mübarek. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. (Kız ve erkek ismi)

OZGAN-Öne geçen, kazanan, başarılı.

RANA- Güzel göze hoş gelen.

RAVZA- Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe.

SARA- Prenses. Hz. İbrahim’in hanımı. Halis, katkısız, temiz.

SARE- Saf, temiz.

SARP- Çetin, sert, şiddetli. Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.

SARPER- Sert, kuvvetli erkek.

SEDEF- Bazı deniz hayvanlarının “midye, istiridye gibi” sert, ak ve parlak kabuğu. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

SEDEN- Uyanık, tetikte, gözü aleni olan.

ŞEHBAL- Kuş kanadının en uzun tüyü.

SELEN- Sel gibi coşkun, taşkın kimse. (Kız ve erkek ismi)

SELİKA- Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. (Kız ve erkek ismi)

SELVA- Bal. Aka bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, İsrailoğulları’na Tanrı tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. Ekvator da sık balta girmemiş orman.

SEMA- İşitme, duyma. Musiki dinleme. Gökyüzü. Felek.

SENA- Övgü ile ilgili. Şimşek parıltısı. Şükretme.

SERTAÇ- Baştacı, fazla sevilen, sayılan.

SERTAP- İnatçı, direngen.

SEVDE- Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.

SEVİL- Her vakit sevilen, beğenilen biri olma temennisi.

ŞEVVAL- Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü Şeker Bayramıdır. (Kız ve erkek ismi)

ŞEYMA- Bedeninde ben veya eş bir izi olanlar. Hz. Peygamber’in süt kardeşi.

SEYYİDETUNNİSA- Kadınların efendisi.

SEZER- Duyar, hisseder, anlar. (Kız ve erkek ismi)

SORGUN- Bir çeşit söğüt ağacı. Sıtkı, sert. Fazla uzun ve güzel saç.

SOYHAN- Han soyundan gelen.

SUDEN- Peygamber efendimizin cennette en fazla sevdiği ağacın ismi.

SÜSEN- Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.

TAHİRE- Hz. Fatıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle, Fatıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.

TUANA- Cennete düşen ilk yağmur damlası.

UMUT- Ummak, beklemek, umut etmek.

YAREN- Dost, arkadaş.

YİĞİT- Güçlü, cesur.

ZEHRA- Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı.

ZEKİYE- Anlayışlı, kavrayışlı, zeka sahibi.

ZİNNUR- Nur saçan.

ZİŞAN- Şanlı, şerefli. Canlı. Bir çeşit lale.  (Kız ve erkek ismi)

ZÜMRA- Güzel iyi ahlaklı, zeki bilgili kadın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ