Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/haberstand.com/public_html/wp-content/themes/haber/header.php on line 111

LGS sınav sonucu sorgula | LGS tercih kılavuzu yayınlandı

  • 27 Haziran 2018
  • 438 kez görüntülendi.
LGS sınav sonucu sorgula | LGS tercih kılavuzu yayınlandı
Konu Altı

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu ise “odsgm.meb.gov.tr” adresinden yayımlandı. Liselere yerleştirmeler için tercihler 2-13 Temmuz’da alınacak.  Yerleştirme sonuçları ve abes kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Kılavuza göre, tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet  adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi  ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka  ilgili rüştiye müdürlüklerine onaylatılacak.

Özel liselere kayıt işlemleri ile beceri sınavıyla talebe saha  okulların kayıtları 27 Haziran-13 Temmuz 2018 arasında tamamlanacak. 2 Temmuz’da  tercihlere temel kontenjan tabloları duyuru edilecek.

Yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında  alınacak. Yerleştirme sonuçları ve abes kontenjanlar, 30 Temmuz’da açıklanacak.

6-10 Ağustos’ta birinci, 13-17 Ağustos’ta ikinci, 27-31 Ağustos’ta  üçüncü, 3-6 Eylül’de dördüncü atama tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül’de  yatılılık başvuruları mektep ve kurumlarca alınacak.

Merkezi yerleştirme

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla talebe saha fen liseleri, sosyal  bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu  liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi imtihan  puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Yerel yerleştirme

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere  göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri,  öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, mektep başarı puanları,  devam-devamsızlık ve ıslak kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Yerel yerleştirme ile talebe saha okullara yerleştirme işlemi, il ve  ilçe Ulusal Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan  kontenjanlara göre gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki,  görsel sanatlar vespor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip  liselerine yerleştirme iş ve işlemleriile öğrencilerin okullara kayıtları 13  Temmuz saat 17.00’ye kadar tamamlanacak.

Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, mahalli  yerleştirme ileöğrenci saha okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları  halinde, ikamet adresleridikkate alınarak il ve ilçe talebe yerleştirme ve  nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Okul tercihi mecburi olacak

Sınava giren ve merkezi imtihan puanına sahip olan öğrenciler iç bütün  öğrenciler mahalli yerleştirme ile talebe saha mektep tercihinde bulunmak zorunda  olacak. Mahalli yerleştirme ile talebe saha okullar ekranından tercih yapılmaması  durumunda, öğrencilere merkezi sınavla talebe saha okullar ile pansiyonlu  okullar tercih ekranı açılmayacak.

Öğrenciler, merkezi imtihan puanı, mahalli yerleştirme  ve  pansiyonlu  okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen  öğrencilerin ise mahalli yerleştirme ile talebe saha okullar ve pansiyonlu okullar  olmak üzere iki grupta tercihleri alınacak.

Öğrenciler, ilk olarak mahalli yerleştirme ile talebe saha okullar  ekranından tercihte bulunacak. Mahalli yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu  kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en çok beş mektep tercihi yapabilecek.

Yapılan tercihlerde aynı mektep türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve  Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en çok üç mektep seçilebilecek.  Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye temel  dördüncü atama müracaat  dönemindemesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.

Yerel yerleştirme ile talebe saha okullar için tercihlerini yaparak  kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla talebe  alan okullar için açılacak ekrandan en çok beş, pansiyonlu okullar tercih  ekranından da en çok beş mektep olmak üzere yekün 15 mektep tercihinde  bulunabilecek.

Kayıt alanları renklerle ayrıldı

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre  gruplandırıldı.

Buna göre yeşil renk, öğrencilerin ikamet adresinin bulunduğu “kayıt  alanı”nda yer saha okulları; mavi renk, öğrencilerin ikamet adresine göre komşu  kayıt alanında yer alanlar okulları; al renk ise öğrencilerin ikamet  adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il  içindeki öbür kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları  belirtecek.

Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulundukları kayıt alanından mektep  tercih etmeleridurumunda, aynı okulu tercih eden “komşu kayıt alanı”ndaki  öğrencilerden; komşu kayıtalanındaki öğrenciler de “diğer” kayıt  alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacak.

Kayıt alanında bir ortaokulda devre olarak çok okuyan talebe az  okuyanlara göre daha avantajlı olacak

Yerel yerleştirmede öğrencilerin sekizinci sınıfta okula devam  durumları yerleştirmede değerlendirilecek.

Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre;  5,5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre; 10,5-15 gün  devamsızlığı olan öğrenciler 15,5-20 gün olanlara göre; 15,5-20 gün devamsızlığı  olan öğrenciler de 20 gün üzeri olanlara göre daha avantajlı olacak. Mahalli  yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça ufak olan öğrenciler öncelikle  yerleştirilecek.

Nakil başvurularının alınması

Yerleştirmeye temel nakillerin her döneminde merkezi imtihan puanı ile  öğrenci saha okullar için en çok üç, mahalli yerleştirmeyle talebe saha okullar  için en çok üç, pansiyonlu okullar için de en çok üç mektep tercihi  yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile talebe saha okulları tercih eden ve ilk  yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye temel atama tercih  dönemlerinde kayıt alanından mektep ve farklı çeşit tercih etme zorunluluğu  bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye temel  nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en çok üç  okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı mektep türünden (Anadolu  lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en çok iki  okul seçilebilecek.

Eşitlik halinde ne olacak?

Sınavla talebe saha okullarda merkezi imtihan puanının eşitliği halinde  sırasıyla, Rüştiye Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı  küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP)  üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih  önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi imtihan puanı ile  öğrenci saha mektep tercihine yerleşmiş ise mahalli yerleştirme ve pansiyonlu mektep  tercihleri dikkate alınmayacak.

Tercih danışmanlığı komisyonları oluşturulacak

MEB, 2-13 Temmuz’da oluşturulacak tercih danışmanlığı komisyonları  aracılığıyla talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine  yerleşemeyen öğrenciler, açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları, aleni  liseler ile yeteneksınavıyla talebe saha okullar dış olmak üzere sistem  tarafından otomatik olarak yapılacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet  adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil  bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek.

LGS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca  liselere geçişte 2 Haziran’da uygulanan merkezi sınavın sonuçları  “www.meb.gov.tr” adresinden açıklandı. Öğrenciler, netice sayfasından merkezi  sınav puanlarını ve Türkiye ve il geneli yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçişte 2 Haziran’da uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavla  öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi imtihan sonuçlarına www.meb.gov.tr  internet adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler, netice sayfasından merkezi imtihan puanlarını ve Türkiye ve il geneli yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

En kolay ifadesiyle yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir nispet kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak anlatım edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren yekün talebe sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi  olan talebe sınava giren bir milyon üç sima bin talebe arasından sima otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınav koşullarına göre devamlı değişiklik gösterse de okula giriş için asıl lüzumlu olan değerin  sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın imtihan sonucunda aldığı puan ile sınava giren bütün öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim imtihan netice belgesinde il ve memleket genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle beraber aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; memleket genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise bütün ülkedeki talebe sayısı hesabı iç edilerek açıklanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ