Orman Gneel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden 74 daimi işçi alacağını duyurdu. Orman Gneel Müdürlüğü İŞKUR işçi alımı detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Orman Genel Müdürlüğü 74 daimi işçi alacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarla ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. OGM, 31 ilde daimi işçi alımı yapacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Ayrıca başvurular için adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde, toplamda 74 daimi işçi alımı yapacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

OGM işçi alımı başvurusu, 24.01.2022 – 28.01.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

OGM İŞKUR ÜZERİNDEN EN AZ İLKOKUL MEZUNU 74 PERSONEL ALIYOR! BAŞVURULAR BAŞLADI! KPSS ŞARTI YOK!

OGM İŞÇİ ALIMI 2022 BAŞVURU ŞARTLARI!

GENEL ŞARTLAR

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
 • Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
OGM İŞKUR ÜZERİNDEN EN AZ İLKOKUL MEZUNU 74 PERSONEL ALIYOR! BAŞVURULAR BAŞLADI! KPSS ŞARTI YOK!

ÖZEL ŞARTLAR

1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak. MEB onaylı;

 • Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,
 • Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,
 • Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,
 • İnsan Kaynakları Sertifikası,
 • Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,
 • Halkla İlişkiler Sertifikası,
 • Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,
 • Genel Muhasebe Sertifikası,
 • Çağrı Merkezi Sertifikası

2.En az Lise(Ortaöğretim) mezunu olmak.

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşından gün almamış olmak.