Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/haberstand.com/public_html/wp-content/themes/haber/header.php on line 111

Öğretim üyeliğine yükseltilmede detaylar belli oldu

  • 20 Haziran 2018
  • 443 kez görüntülendi.
Öğretim üyeliğine yükseltilmede detaylar belli oldu
Konu Altı

Doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenleyen yönetmelik değişti. Buna göre doktor öğretim üyeleri, ilgili idare kurulunun görüşü alındıktan sonra en az 1, en çok 4 sene süre ile atanacak.İlişkili Haberler

  • Yardımcı Doçentlik yerine Hekim Öğretim Görevlisi
  • “Yardımcı doçentlik” kalkıyor, “doktor öğretim görevlisi” geliyor
  • “Doktor öğretim üyesi” unvanının kısaltması belli oldu

Doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenleyen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanması ile “yardımcı doçentlik” kadrosu yerine “doktor öğretim üyesi” kadrosu getirilmişti.

Kanuni düzenlemenin ardından Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan hekim öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, hekim öğretim üyesi kadrolarına başvurabilmek için doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmak gerekecek.

Fakültelerde dekan, öbür birimlerde müdür, duyuru edilen kadrolar için adayların durumlarını incelemek üzere, en az biri öbür üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere adayın başvurduğu ilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti, ilana son müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde tespit edecek.

Dekan veya ilgili müdür, yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk idare kurulu toplantısında namzet veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alacak. Bir aleni kadroya ani çok adayın başvurması halinde idare kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtecek. Dekan veya ilgili müdür kanaat ve önerilerini rektöre sunacak. Rektör, atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek lüzumlu işlemleri yürütecek.

Doktor öğretim üyeleri, ilgili idare kurulunun görüşü alındıktan sonra fakültelerde ilgili dekanın, öbür birimlerde müdürün önerisi ile rektör tarafından en az 1, en çok 4 sene süre ile atanacak. Her nakil süresinin sonunda vazife kendiliğinden sona erecek. Vazife süresi sona erenler ilgili idare kurulunun müsait görüşü üzerine rektör tarafından yeniden atanabilecek.

DOÇENT KADROLARINA ATANMA

Yükseköğretim kurumlarının doçent kadrolarına nakil için belirlenen ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak bu sınavda başarılı olmak gerekecek. Ancak sözlü imtihan sonucunda doçentlik unvanını kazananlar için ek şart olarak sözlü sınavdan başarılı olma şartı getirilemeyecek.

Doçent kadrolarına nakil ek koşulları arasında sözlü imtihan şartı bulunan yükseköğretim kurumlarının doçent kadrolarına başvurmak isteyen adaylar için ayrıca sözlü imtihan yapılacak.

Sözlü imtihan jürisi, adayın başvurduğu ilim veya sanat alanına göre rektörün talebi üzerine ÜAK tarafından belirlenecek. Sözlü imtihan jürisinde vazife alabilmek için öğretim üyesinin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında profesör olarak atanmış olması gerekecek.

Sözlü imtihan sürecini rektör yürütecek ve sonuçlandıracak. Duyuru edilen doçentlik kadrosuna ani çok adayın başvurması halinde her bir namzet için ayrı ayrı sözlü imtihan yapılacak. Sözlü imtihan sonunda yapılacak kapalı oturumda jüri adayın başarılı olup olmadığına aza tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verecek.

Rektör, dosya inceleme sonuçlarına dayanarak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü idare kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra doçent nakil hakkındaki kararını verecek.

PROFESÖR KADROLARINA ATANMA

Profesör kadrolarına atanabilmek için doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 5 yıl, aleni bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bir ilim alanında çalışmış olmak, kendi ilim alanında uluslararası düzeyde özgün eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunmuş olmak gerekecek.

Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü idare kurulunca, en az üçü öbür üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere duyuru edilen kadronun ilim veya sanat alanı ile ilgili en az 5 profesör, ilana son müracaat tarihinden itibaren bir ay içinde seçilecek.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü idare kurulunun dosya inceleme raporlarını göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, profesör kadrolarına rektör tarafından nakil yapılacak.

2 YIL ŞARTI

Profesörlük, doçentlik veya hekim öğretim üyesi unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen 2 sene vazife yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamayacaklar.

Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörlüğe yükseltilme ile atanma esnasında oluşturulan jürilere, vatan içinde yükseköğretim kurumlarında vazife yapmakta olan yabancı uyruklu profesörler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan vatan dışındaki yükseköğretim kurumlarında vazife yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı memleket vatandaşı profesörler görevlendirilebilecek.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ