E-Devlet'ten başkası adına tapu sorgulama yapılabilir mi? Kritik detay tek tek açıklandı!

Milyonlarca kişinin merak ettiği ve araştırdığı "Başkası adına tapu sorgulama yapabilir miyim?" sorusunun yanıtı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden geldi. Peki başkası adına tapu sorgulama yapılabilir mi?   

E-Devlet'ten başkası adına tapu sorgulama yapılabilir mi? Kritik detay tek tek açıklandı!

 

Milyonlarca kişinin merak ettiği ve araştırdığı "E-Devlet'te başkası adına tapu sorgulama yapabilir miyim?" sorusunun yanıtı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden geldi.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre başkası adına tapu sorgulaması yapabilmeniz için mahkeme ya da noterden onaylı bir veraset almış olmanız gerekiyor. Günboyu gazetesinde yer alan habere göre eğer verasetiniz varsa E-Devlet arama kutusuna "Tapu Bilgileri Sorgula (Mirasçısı Olduğunuz Kişi Adına)" yazarak tapu bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

E-Devlet'ten başkası adına tapu sorgulama yapılabilir mi? Kritik detay tek tek açıklandı!

Ayrıca Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, bir tapunun birden fazla kişinin ismine kayıtlı olan parsel bölünmesinin nasıl yapılacağına dair açıklamalar yaptı.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İmar Kanunu'nun 15. ve 16. maddeleri uyarınca parselin iki ya da daha çok parçaya bölünmesi işlemleri için gerekli olan evraklara değinildi.

E-Devlet'ten başkası adına tapu sorgulama yapılabilir mi? Kritik detay tek tek açıklandı!

O evraklar şu şekilde:

 

-Kimlik belgesi (Taraflara ve eğer varsa da temsilcilere ait) 

-Eğer söz konusu işlemde temsil var isetemsile ilişkin belge (Vekalatname, vasi kararı vb.)

-Değişiklik dosyası (Serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu Kadastro Müdürlüğü tarafından kabul edilerek onaylanmış olması gerekiyor.)

-Emlak beyan değerini gösterir belge (Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınır)

-Encümen kararı ya da İl İdare Kurulu kararı (Mücavir alan içinde belediyenin encümen kararı, mücavir alan dışındaysa İl Özel İdaresi kararı gerekiyor.)