Tapu sahipleri aman dikkat! Tapu fotokopisi ile kredi çekebilir mi? Hemen bakın!

Gayrimenkul sahipleri tapu fotokopisinin bir başkasının eline geçmesi gibi bir durumda fotokopisi ile kredi çekilip çekilemeyeceğini merak ediyor. Peki tapu fotokopisi ile kredi çekilebilir mi?

Tapu sahipleri aman dikkat! Tapu fotokopisi ile kredi çekebilir mi? Hemen bakın!

 

Konut, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkul almak isteyenler ilgili gayrimenkulün tapusunun fotokopisini isteyebiliyor. Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre, gayrimenkul satın almayı düşünen alıcı böylelikle tapunun fotokopisini alıp tapudan istediği şekilde araştırma yapma hakkına da sahip oluyor.

Tapu fotokopisini verenler, yalnızca fotokopi ile herhangi bir işlem yapılıp yapılamayacağını araştırıyor.

Tapu sahipleri aman dikkat! Tapu fotokopisi ile kredi çekebilir mi? Hemen bakın!

Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre, tapu devir işlemlerinde satıcıdan, tapunun aslı veya fotokopisi, nüfus cüzdanının aslı 1 adet fotoğraf ile fotokopisi, vergi borcunun olmadığına dair belediyeden alınmış belge, tapu işlemleri emlakçı tarafından yapılıyor ise vekaletname talep diliyor.

Alıcıdan da fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi, tapu işlemleri ile emlakçı ilgileniyorsa vekaletname gerekiyor.

Peki, yalnızca tapu fotokopisi ile işlem yapılabilir mi? Tapu fotokopisi ile kredi çekilebilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Tapu sahipleri aman dikkat! Tapu fotokopisi ile kredi çekebilir mi? Hemen bakın!

TAPU İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

 

Paylaşılan detaylara göre, velayetten mal alımı, Hükümlü adına taşınmazın satışı, Geçit hakkı, İntifa hakkı yani başkasına ait bir gayrimenkulden faydalanma hakkı, Sükna yani oturma hakkı, Kaynak hakkı, Kat irtifakı temlik sözleşmesi, Mal devri, Trampa yani takas işlemi,  Miras payının devri, Kısıtlamalı satış, Kanuni ipotek tesisi, Bağış, Bağımsız bölüm ilavesi, Ölünceye kadar gelir sözleşmesi, Kooperatif üyelerinin ferdileşmesi gibi işlemler tapuda yapılabilen akitli işlemler arasında bulunuyor. Ayrıca tapuda akitli işlemler resmi senet düzenlenerek yapılıyor.

Yine verilen bilgilere göre, Mal devri, kat mülkiyeti gibi ayni hakların kurulması ve devri dışında kalan işlemlere akitsiz işlemler adı veriliyor. Söz konusu bu işlemlerde resmi senet yerine tescil istem belgesi düzenleniyor. 

TAPU FOTOKOPİSİ İLE KREDİ ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Paylaşılan detaylara göre, konut tapu fotokopisi de konut kredisine başvuru yapacaklar için için zorunlu belgeler arasında bulunuyor. Fakat yalnızca fotokopi ile bankalardan kredi almaya yetmiyor. Bunun dışında birçok belge de isteniyor.

Sizin konutunuzu satın almayı düşünen alıcı tapunun fotokopisini alıp tapudan istediği şekilde araştırma yapabilir. Fakat yalnıza tapu fotokopisi ile herhangi bir işlem yapılamaz.