PTT KPSS şartsız personel alımında son dakika! 10 bin personel alımında sınav konuları açıklandı!

PTT personel alımı ile ilgili detaylar iş arayan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki PTT personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri ne? İşte detaylar...

PTT KPSS şartsız personel alımında son dakika! 10 bin personel alımında sınav konuları açıklandı!

İş arayan pek çok kişi PTT personel alımı ile ilgili detayları merak ediyor ve araştırıyor. Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre 2024 yılı için PTT’nin 10 bin personel alımı yapacağı konuşuluyor. 

Konu ile ilgili olarak verilen detaylara göre PTT bünyesinde çalışanlar personel alımlarının ne zaman yapılacağını, söz konusu iş ilanı için açıklanan başvuru şartlarını ve sınav konularını araştırıyor.

PTT 10 BİN PERSONEL ALIMINDA SON DAKİKA

Verilen bilgilere göre PTT’nin 10 bin personel alımı yapacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu konu ile ilgili olarak yeni bir gelişme olması halinde haberimizde yer alacak.

PTT KPSS şartsız personel alımında son dakika! 10 bin personel alımında sınav konuları açıklandı!


PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2024

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki iş yerlerinde istihdam edilecekler hariç olacak şekilde Türk vatandaşı olmak.


b) 18 yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı seneninocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilmiş olan süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay ya da daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.


f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt içinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum ya da kuruluşundan emekli olmamak

PTT YAZILI SINAV KONULARI

-Türkiye Coğrafyası

-Ölçme becerisi

-Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

-Sözel Akıl Yürütme

-Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

-Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

-Temel Yurttaşlık Bilgisi